Call Now
Call Now

LS HUỲNH THỊ THỦY TIÊN

Với bằng tốt nghiệp cử nhân luật loại giỏi của Trường đại học luật Cần Thơ, tôi bước vào nghề luật với lý tưởng xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Do đó, tôi phải cống hiến cho nghề luật sư bằng tất cả nhiệt huyết của mình để bảo vệ cho những người yếu thế trong xã hội” - Tư duy của LS Huỳnh Thị Thủy Tiên.

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN:

 

  • Cử nhân luật; 
  • Tốt nghiệp Học viện tư pháp chuyên ngành luật sư.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG:

 

  • Có trình độ pháp luật chuyên sâu trong lĩnh vực Ngân hàng.