Call Now
Call Now

LS TRẦN BÁ HỌC

Luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP. HCM

Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Trần Bá Học

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN:

  • Cử nhân luật.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG:

  • Thực hiện tranh tụng tại Tòa án trong các lĩnh vực: Hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại, hành chính.