Call Now
Call Now

LS TRẦN CAO CƯỜNG

Tiếp bước cha đi theo ngành luật là một niềm vinh hạnh to lớn trong cuộc đời tôi, nghề luật sư là một nghề cao quý để phục vụ nhân dân, cho nên đạo đức luôn được đặt lên hàng đầu và tâm huyết nghề nghiệp sẽ làm cho cuộc sống của tôi có ý nghĩa” - Tư duy của LS Trần Cao Cường.

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN:

 

  • Kỹ sư mạng - Microsoft;
  • Cử nhân luật;
  • Tốt nghiệp Học viện tư pháp chuyên ngành Luật sư.