Call Now
Call Now

LS TRẦN CAO PHÚ

Ước mơ là hành trang quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người nhưng muốn đạt được mơ ước không phải là chuyện đơn giản, nó đòi hỏi mỗi con người chúng ta phải có ý chí và nghị lực vươn lên không ngừng, phải biết hy sinh cho sự nghiệp, phải sống và làm việc không biết mệt mỏi, có hiệu quả, có ích cho xã hội, vì cái tâm, cái đức của con người và phải lạc quan tin tưởng vào tương lai” - Tư duy của LS Trần Cao Phú.

https://trancaolaw.com.vn/

 

  • Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty - Luật gia TP. HCM; 
  • Giám Đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý;
  • Luật sư thành viên Hiệp hội Luật sư Châu Á Thái Bình Dương; 
  • Giảng viên Học viện tư pháp; 
  • Trọng tài viên Trung tâm trọng tài thương mại quốc tế Thái Bình Dương.

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN:

  • Cựu sĩ quan An ninh điều tra xét hỏi Công an TP. HCM;
  • Cử nhân luật;
  • Tốt nghiệp Học viện tư pháp chuyên ngành Luật sư;
  • Trung cấp quản lý hành chính Doanh nghiệp;
  • Trung cấp Luật thương mại Quốc tế do Hoa Kỳ đào tạo.