Call Now
Call Now

ThS LÊ THỊ THANH TÂM

Thành viên Chi Hội luật gia tại Cơ quan Sở Y tế TP. HCM, phụ trách Bộ phận Quản trị Tài sản trí tuệ Đại học y dược TP. HCM

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN:

  • Tốt nghiệp Đại học Luật TP. HCM;
  • Cử nhân ngôn ngữ Anh;
  • Thạc sĩ Luật Kinh tế, Thạc sĩ Quản lý giáo dục;
  • Học Tiến sĩ về Tài sản trí tuệ trong trường đại học;
  • NCS Luật kinh tế về Hợp đồng Chuyển giao công nghệ và Quản lý giáo dục về Quản trị tài sản trí tuệ;
  • Học tiến sĩ luật về hợp đồng chuyển giao công nghệ;

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG:

  • Có thế mạnh về hỗ trợ đào tạo, truyền thông, hỗ trợ thủ tục sáng chế, nhãn hiệu khả năng hòa giải tranh chấp trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.