Call Now
Call Now

ThS MAI HOÀNG PHƯỚC

“Trước khi trở thành giảng viên, tôi đã có nhiều năm công tác trong lĩnh vực pháp luật với tư cách một công chức nhà nước và một cố vấn pháp luật. Hiện tại, tôi đang thực hiện kết hợp cả hai lĩnh vực giảng dạy và tư vấn pháp luật. Những bài giảng trở nên sinh động và lôi cuốn hơn khi tôi kết hợp giữa lý luận với thực tiễn hành nghề của mình. Đồng thời, cái tâm của một người giảng viên, những tư vấn của tôi luôn hướng đến việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng một cách trọn vẹn nhất” – Tư duy của ThS Mai Hoàng Phước

Năng lực:

 

  • Cử nhân Luật – Đại học Luật TP. HCM (2012);
  • Nghiệp vụ Luật sư – Học viện Tư pháp (2013);
  • Nghiệp vụ WTO – Trung tâm WTO TP. HCM (2013);
  • Nghiệp vụ Thư ký Tòa án – Tòa án nhân dân tối cao (2013);
  • Thạc sĩ Luật chuyên ngành Dân sự - Tố tụng dân sự - Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP. HCM) (2018);
  • Nghiệp vụ Công chứng – Học viện Tư pháp (2019);
  • Nghiên cứu sinh chuyên ngành Dân sự - Tố tụng dân sự - Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP. HCM) (2021);
  • Ngoại ngữ: Tiếng Anh.