Call Now
Call Now

TS. LS. ĐỖ HỮU CHIẾN (JD Martin Do)

“Trải qua 28 năm học tập, làm việc và nghiên cứu luật trên 30 quốc gia, tôi nghiệm ra rằng nếu tất cả chúng ta đều nắm bắt, hiểu và làm việc theo pháp luật thì không bao giờ gặp rắc rối vì luật pháp là nền tảng cho tất cả mọi hoạt động trong xã hội. Tâm lý chung của mọi người đều cho rằng luật là một “tạp chí” những vấn đề đau đầu nên hầu như mọi công việc, dịch vụ, người dân đều giao phó hoàn toàn cho luật sư. Vì thế, tôi quyết định trở lại quê hương sau thời gian dài ở nước bạn với mong muốn mang pháp luật đến gần với người dân và phục vụ cho đất nước ”  - Tư duy của TS. LS. Đỗ Hữu Chiến.


 

 • Kỹ sư Công nghệ thực phẩm Đại học Cần Thơ (1994);
 • Cử nhân Quản trị kinh doanh Đại học mở bán công Tp. Hồ Chí minh (1997);
 • Cử nhân Anh Văn Đại học Khoa học xã hội & nhân văn Tp. Hồ Chí Minh (2000);
 • Cử nhân luật Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh (2011);
 • Chứng chỉ tốt nghiệp đào tạo luật sư Học viện tư pháp Tp. Hồ Chí Minh (2012);
 • Chứng chỉ hành nghề Luật sư Bộ Tư pháp (2015);
 • Thẻ luật sư Liên đoàn luật sư Việt Nam (2016)
 • Chứng chỉ hành nghề quản tài viên (2017);
 • Thạc sĩ luật kinh tế Học viện khoa học xã hội - Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam (2017);
 • Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (2018);
 • Tiến sĩ luật Đại Học bang California, Hoa kỳ (2020).
 • Nghiên cứu sinh tiến sĩ kinh tế tại Học viện khoa học xã hội - Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam với đề tài “Vận dụng nền tảng công nghệ trong xét xử trực tuyến giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại Việt Nam” (2021)