Call Now
Call Now

Tri ân

James Quek - ông là chuyên gia quản trị tài chính, phụ trách mảng đầu tư quốc tế. Trong chuyến đi đến Singapore, tôi có cơ hội được gặp ông, người đã dành những lời khen có cánh cho App King Attorney và giúp tôi Franchise App King Attorney (Vua App Luật sư 5.0) ra thế giới, tôi luôn khắc ghi và biết ơn ông về điều đó.

Mr. James Quek (bìa trái) và Mr. Richard Khoo (bìa phải)

 Hình chụp với các đối tác tại Singapore