Call Now
Call Now

Tri ân

Tiến sĩ luật Jasmine McGolddrick đã nhiệt tình hỗ trợ, sắp xếp để tôi có cơ hội trao đổi trực tiếp tại phòng riêng tại hội nghị ICC tổ chức tại Miami, Florida. Tôi cùng LS Nguyễn Đăng Trừng đã thuyết phục, mời ngài về Việt nam tham dự hội thảo PIAc tại TH. HCM và ông đã nhận lời. Tôi luôn biết ơn và xem đây như một đặc ân mà Tổng thư ký ICC Andrea Carlevaris đã dành cho tôi nói riêng và Việt Nam nói chung.

Tổng thư ký ICC Andrea Carlevaris (người đứng giữa) tham gia hội thảo PIAC tại KS Continental, Tp. HCM.