Call Now
Call Now

Cao Thị Phượng - Luật sư, cựu thẩm phán TANDTC

  • Sau 1975, bà Phượng hành nghề Luật sư;
  • Thành viên sáng lập và Trưởng phòng Phòng bào chữa viên nhân dân (sau này là Đoàn luật sư TP. HCM);
  • Cựu thẩm phán tòa án tối cao 1989 - 2020;
  • Bà là mẹ của người thầy: Luật sư Trần Cao Phú.