Call Now
Call Now

LS TRƯƠNG THỊ NHƯ Ý

Khi còn là học sinh cấp III, tôi có niềm đam mê, ước mơ trở thành một Luật sư và nghề luật sư đã chọn tôi. Luật sư có trách nhiệm bảo vệ công lý, bảo vệ quyền tự do, dân chủ của công dân Việt Nam, nên tôi phải mang hết tâm huyết của mình để làm cho xã hội được công bằng và văn minh hơn  - Tư duy của LS Trương Thị Như Ý.

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN:

 

  • Cử nhân luật;
  • Trình độ Anh ngữ chuyên nghiệp;
  • Tốt nghiệp Học viện tư pháp chuyên ngành Luật sư.