Call Now
Call Now

Luật gia Phan Văn Tân

Nhà báo, Phó Giám đốc TTTVPL Hội luật gia Hà Nội

Giấy chứng nhận tư vấn viên pháp luật số 14/TP-GCN-SởTP TP HCM cấp ngày 09/08/2004

Chuyên môn: bằng kỹ sư cơ khí, bằng cử nhân luật, bằng diplom về quản trị và quản trị chất lượng do ASIA Invest cấp