Call Now
Call Now

DƯƠNG MINH TRIẾT

Dương Minh Triết hiện đang là Chủ tịch Big Talents Group, chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo phát triển bản thân, tổ chức sự kiện, truyền thông và là nhà diễn giả chuyên về chủ đề “Tiền và tâm linh”.

https://tienvatamlinh.nextevent.vn/